Vad är coaching INTE?

Carin Coach & Martin Lindeskog poddar online

Texten handlar om vad coaching inte är. En grov översikt som bas för dialog. Syfte med denna miniserie av texter och poddavsnitt är att du som läsare lyssnare ska få en bild av en växande tjänstesektor. I en tid av skenande oro på så många parallella plan kommer behovet av stöd att explodera och att som beställare veta vad som finns att välja på är ett viktigt första steg för att träffa rätt och hitta hjälp och stöd för det man behöver och vill ha.

 

Kära läsare! Med poddavsnitt, artiklar och blogginlägg rullar vi ut en matta av basic beskrivning kring en rad verksamheter som delvis “flyter i varandra” vilket gör det komplicerat att samtala om. Texten inleds med ett citat idag:

”Coaching är ett avgränsat angreppssätt där syftet är att utveckla människor på det yrkesmässiga och personliga planet relationen är en till en (eller några få). Relationen är också frivillig. Det är coachens förmåga att kunna se processen som står i fokus och angreppssättet på utmaningar är inriktat på lösningar och möjligheter – inte diagnos och råd. Coachen och utövaren riktar sin uppmärksamhet mot nutid och framtid.”

 

Definitionen ovan är vad författaren valt att utgå i boken ”Coaching vad – varför – hur”, av Susanne Gjerde. Den gavs ut på Studentlitteratur 2004, och har alltså nästan 20 år på nacken med sina 260 välfyllda och gulmarkerade (luslästa) sidor.

Poddcast som berättar med med fler exempel kring det du läser här Kanske har du läst eller lyssnat på min podcast ”Viktigt på riktigt by Carin Coach”, där jag nyligen, i säsong 8 av podden-slutet på 2023, bestämt mig för att försöka reda ut vad coaching är – och vad det inte är i samtal med Martin Lindeskog .

Om du inte läst min inledande artikel, blogg – så ville jag ge dig ett snabbt intro om vad coaching är, innan vi börjar jämföra med andra närliggande så kallade fält. Länken till första artikeln läggs i basen här. Gjerdes bok bygger på ett jämförande och klargörande mellan olika discipliner och som du vet: Ju mer vi “gräver, lär oss” dess mer hittar vi.

Det är många som har bett mig reda ut begreppen. Det här blir ett skrap på ytan av samlad erfarenhet och med essensen från delar av Gjerdes 260 sidor. Det är frestande att skriva massor, gå loss med långa citat och metaforer. Det blir troligen mastigt ändå. Som med allt: “I betraktarens öga” och just den delen behöver jag återvända till när vi rullat ut det här “golvet” för samtal och dialog.

Du som är genuint intresserad kan få mer av den unika varan när du lyssnar på podden och tittar på de filmer som jag successivt tänker bjuda på och spela in carincoach.se .

Här listas närliggande fält som lätt kan blandas ihop med coaching

Exemplen utgår från samtal 1 till 1 och med mina små kursiverade kommentarer

Vägledning/Rådgivning, utbildad person (bank, karriär, utbildning) eller outbildad.

Vägledning eller rådgivning är en process där en person ger stöd, råd eller information till en annan person för att hjälpa dem att hantera problem, fatta beslut eller nå sina mål. Det innebär att erbjuda vägledning och stöd baserat på kunskap, erfarenhet och ibland specifika färdigheter inom ett visst område. Vägledning kan vara professionell, som när en terapeut eller karriärcoach hjälper en klient, eller informell, som när vänner ger varandra råd. Målet är att hjälpa människor att öka sin självinsikt, fatta välgrundade beslut och utvecklas på olika områden i livet.

Vill du djupdyka i begreppen så bör du läsa sid 43–53 i Gjerdes nämnda bok. Kanske klarnar både orden och upplevelsen av dem i verkligheten?

Leva som man lär – lättare sagt än gjort, eller!? För mig är det A och O att ta ansvar för det egna beteendet, förhållningssättet oavsett vilken profession, vilket område du verkar inom. Fagra ord i böcker och texter som inte manifesteras i verkligheten ger jag inte ett jota för. Det är här jag tror att vi – ju mer vi lär oss – kommer att skruva upp både professioner och förväntningarna på vad och hur vi kan lära oss nytt. Något som lär bli högaktuellt i den AI utveckling som är lika het som solen!

Vidare i jämförelsetänket…

Mentorskap oftast lite äldre, erfaren, utvald – ger oftast av sin tid. Informell eller formell. En mentor är en erfaren och kunnig person som frivilligt engagerar sig i att vägleda och stödja en mindre erfaren person, kallad adept eller mentee.

Mentorrelationen syftar oftast till att hjälpa mentee att utvecklas, växa och nå sina mål, både personligt och professionellt. Mentorn delar med sig av sina egna erfarenheter, kunskaper och insikter för att stödja mentee i deras utveckling. Det handlar ofta om mer än bara överföring av fakta; det innefattar också personlig utveckling, karriärvägledning och ibland att fungera som en förebild.

Mentorrelationer kan vara formella eller informella och förekomma inom olika områden, såsom arbetslivet, akademin eller personlig utveckling.

I poddavsnittet som tillhör den här texten ger jag mer exempel om den förvirring som kan uppstå. Och jag laddar också med lite “bullprat” och adventsgåva…In och lyssna och se vad du finner! Ta da!

Avslutningsvis några ord om handledning – ännu ett skrap på ytan…

Handledning, överordnad, kräver deltagande, utbildningsinslag, yrkesmässigt, sjukvård, hantverk mm.

Handledning är en process där en person, kallad handledare, ger stöd, vägledning och feedback till en annan person, kallad den som får handledning eller handledandet. Syftet med handledning varierar beroende på sammanhanget, men det involverar vanligtvis att stödja lärande, utveckling eller förbättring inom ett specifikt område.

Exempelvis kan handledning förekomma inom utbildning, där lärare ger stöd till studenter eller nyutexaminerade lärare. Det kan också finnas handledning inom arbetslivet, där en erfaren medarbetare stöder en mindre erfaren kollega. Inom terapi och psykologi kan handledning vara en del av yrkesutvecklingen för terapeuter och psykologer.

Handledning innebär vanligtvis en interaktiv och dialogbaserad process där erfarenheter, frågor och utmaningar diskuteras för att främja lärande och förbättring. Det är ett sätt att stödja personlig och professionell tillväxt.

Färska exempel i podden – känner nästan bulldoften!

I podden ger jag exempel om konkreta processer, som vi har relativt lätt att associera till. Gissar att du kommer att skratta igenkännande!

Jag ger ytterligare ett boktips och berättar om Göran Skarmans brillianta bok: “Handledning för professionell utveckling” Medicinsk pedagogik, Liber, 2011. På sidan 36 citerar jag en spännande tabell, 3:1 för: Lärande om förändring i tillstånd av vetande och medvetande. Den är inte lika lätt att visualisera, bara genom att lyssna. he, he. Ytterligare ett levande exempel på hur vi processar information och lär oss – mer eller mindre medvetet.

Till sist, det finns flera kopplingar mellan olika typer av handledning, vägledning som blir på tok för snårigt att gå in på och då gör jag avsteg från ambitionen av att ge en grov bild av respektive rubrik.

Poddavsnittet avrundas med förordet på Gjerdes bok vilket kan ses som en illustration av tabell 1:3 som Skarman ställt upp och cirkeln sluts till nästa gång.Länk till första bloggposten:
 Vad är coaching?

Länk poddavsnitt som speglar den texten: Podcast om Vad är coaching?

Boktips: Gjerde: Coaching Vad – Varför – Hur, Studentlitteratur, 2004.

Boktips: Skarman: “Handledning för professionell utveckling” Medicinsk pedagogik, Liber, 2011.

Carin Coach & Martin Lindeskog poddar online
IC F MCC
Carin Bladh

Carin Bladh

LinkedIn
Facebook
Twitter

Senaste inlägg

Extended #linkedinroadtrip goes Podcast!

#linkedinroadtrip goes podcast! Nätverkandet fortsätter online! Artikelns foto berättar lite 😉 och de 14 poddgästerna fokuserar nätverkandets kärna! Börja följa! Pågår hela sommaren v 25 – v 35. Tävling med sagolika VINSTER!
hashtag#viktigtpåriktigt hashtag#callcarincoach hashtag#martinpoddare hashtag#network

Mer info »

Vad händer i GAPET mellan NU och FRAMTIDEN? TABULA RASA!

Det spirar av vår, lusten för “Vår – skri” som Ronja Rövardotter i skogen. Utforska modet – ta sats och hoppa från nu och in i framtiden…Vi cirklar kring det här i poddavsnittet: TIPS! Läs med pennan i hand. Se vilka punkter du hittar – hur du kan dra linjer mellan dem – i gapen emellan! Vad hittar du där!?

Mer info »

Registrera dig

För Vårt Nyhetsbrev!

Liknande läsning

Extended #linkedinroadtrip goes Podcast!

#linkedinroadtrip goes podcast! Nätverkandet fortsätter online! Artikelns foto berättar lite 😉 och de 14 poddgästerna fokuserar nätverkandets kärna! Börja följa! Pågår hela sommaren v 25 – v 35. Tävling med sagolika VINSTER!
hashtag#viktigtpåriktigt hashtag#callcarincoach hashtag#martinpoddare hashtag#network

Mer info »

Vad händer i GAPET mellan NU och FRAMTIDEN? TABULA RASA!

Det spirar av vår, lusten för “Vår – skri” som Ronja Rövardotter i skogen. Utforska modet – ta sats och hoppa från nu och in i framtiden…Vi cirklar kring det här i poddavsnittet: TIPS! Läs med pennan i hand. Se vilka punkter du hittar – hur du kan dra linjer mellan dem – i gapen emellan! Vad hittar du där!?

Mer info »

Registrera dig

För Vårt Nyhetsbrev!

Pink Circle

Känns coaching lite främmande

Nyfiken?

Under 20 min hur får du känna på värdet av coaching. Du väljer själv hur specifik du vill vara och det spelar ingen roll om du ringer som privatperson eller som företrädare för en verksamhet. 

 

Bästa sättet är att uppleva!  

Testa Speedcoaching

Play Video about Näckros