V 50 Vad coaching INTE är

Carin Coach och Martin Poddare spelar in.

Texten handlar om vad coaching inte är. En grov översikt som bas för dialog. Genomgående syfte med denna miniserie av texter och poddavsnitt är att du som läsare lyssnare ska få en bild av en växande tjänstesektor. I en tid av skenande oro på så många parallella plan kommer behovet av stöd att explodera och att som beställare veta vad som finns att välja på är ett viktigt första steg för att träffa rätt och hitta hjälp och stöd för det man behöver och vill ha.

Kanske har du redan läst del 1 i min lilla serie och känner igen upplägget: Vad är coaching? Här kommer nu andra delen av vad coaching inte är del 2:2. 

Dagens text inleds med att citat ur boken ”Coaching vad – varför – hur”, av Susann Gjerde. Vi behöver något att jämföra med. Gjerdes bok gavs ut på Studentlitteratur 2004, och har alltså nästan 20 år på nacken. Den definiton av coaching som citeras nedan är vad boken utgår ifrån. 

 ”Coaching är ett avgränsat angreppssätt där syftet är att utveckla människor på det yrkesmässiga och personliga planet relationen är en till en (eller några få). Relationen är också frivillig. Det är coachens förmåga att kunna se processen som står i fokus och angreppssättet på utmaningar är inriktat på lösningar och möjligheter – inte diagnos och råd. Coachen och utövaren riktar sin uppmärksamhet mot nutid och framtid.”

Kanske har man testat andra typer av samtal, annan typ av coaching – vad vet jag. I poddavsnitten i lilla serien berättar jag lite mer. Kommer på att jag glömde nog att betona hur petnoga jag är med mina kunder, klienter, coachees (de som tar emot coaching). Från första stund, även vid kostnadsfria möten, omfattas de självklart av den etik och konfidentialitet som är den kvalitetssäkring som fick mig att ansluta mig till ICFInternational Coach Federation.

Carin Coach & Martin Lindeskog poddar online

Det kändes bara för mastigt att mata ut all information nu – advent och allt. Visst det har väntat länge, 25 år (från mig) men det får väl vara måtta på ketchupeffekt – eller vad säger du Martin!?

Martin Lindeskog är min eminente Co- host, som poddat sedan 2006. Fråga honom om ni vill komma igång som lyssnare till podd eller podda själva! 

 

Vi spelade in avsnitt 4 i säsong 8 på självaste LUCIADAGEN och ljudet är lite annorlunda och jag pratar fortare än vanligt för att ”hinna”, he he.

 

Nedan kan du läsa i lugn och ro och jämföra information om psykologi & terapi.

 

Psykolog Du kan inte kalla dig psykolog utan ca 5 års utbildning. Jämför titeln: Coach 😉 Vem som helst kan säga att hen coachar – eller är coach. Något att förhålla sig till.

En psykolog är en professionell inom området psykologi, vilket är vetenskapen om beteende och mentala processer.

Psykologer studerar och analyserar hur människor tänker, känner, beter sig och interagerar med varandra och sin omgivning. Deras kunskaper används för att förstå och behandla olika psykologiska och emotionella problem.

Psykologer kan vara involverade i olika områden, inklusive klinisk psykologi, rådgivning, utvecklingspsykologi, organisatorisk psykologi, och många andra specialområden. Några av de huvudsakliga funktionerna och ansvarsområdena för psykologer inkluderar:

 1. Bedömning och diagnostisering: Psykologer bedömer och diagnostiserar olika psykologiska tillstånd och problem.
 2. Behandling och intervention: De ger terapi och andra behandlingsmetoder för att hjälpa människor att hantera och övervinna psykologiska svårigheter.
 3. Forskning: Många psykologer bedriver forskning för att öka förståelsen för mänskligt beteende och mentala processer.
 4. Rådgivning och vägledning: Psykologer kan erbjuda rådgivning och vägledning för att hjälpa människor att hantera livets utmaningar och förbättra sitt välbefinnande.
 5. Utbildning: De kan också arbeta inom utbildningssystemet, företag eller organisationer för att främja lärande, förbättra arbetsmiljön och stödja personalutveckling.

Viktigt att notera är att titeln “psykolog” kan variera i reglering och innebörd beroende på region eller land. Olika psykologer kan också ha olika specialiseringar och inriktningar inom fältet.

I poddavsnittet drar jag efter andan här och frågar Martin:

Hur låter det här!?

 

Sedan går vi vidare till terapi…

 

Du kanske behöver en kopp kaffe!? Mycket att läsa, smälta och ta in. Inte undra på att man har svårt att veta vad som är vad – tänker jag. Vilket gett mig energi och inspiration att berätta lite.

Terapi Du behöver seriös utbildning för att bedriva terapi enligt nedan

Terapi, eller psykoterapi, är en form av professionellt stöd som syftar till att hjälpa människor att hantera och övervinna emotionella svårigheter, personliga utmaningar eller psykiska hälsoproblem. Det involverar en strukturerad interaktion mellan en klient och en terapeut, där klienten har möjlighet att utforska och förstå sina känslor, tankar och beteenden i en trygg och stödjande miljö.

Här är några viktiga aspekter av terapi:

 1. Samtal och Utforskning: Terapeuten skapar en öppen och icke-dömande miljö där klienten kan tala fritt om sina tankar och känslor. Genom detta samtal utforskar terapeuten med klienten olika aspekter av deras liv och problem.
 2. Självinsikt: Terapin syftar till att främja självinsikt och medvetenhet. Klienten får möjlighet att fördjupa förståelsen för sig själv, sina mönster och hur de relaterar till andra.
 3. Problemidentifiering och Lösning: Terapeuten hjälper klienten att identifiera specifika problem och utmaningar samt utforska möjliga lösningar. Det kan inkludera att utveckla nya coping-strategier och förändra destruktiva beteendemönster.
 4. Stöd vid Kriser: Terapeuten kan ge stöd och hjälp under krisperioder eller när klienten upplever akuta svårigheter. Det kan vara förlust, trauma eller andra påfrestande livshändelser.
 5. Förändringsarbete: Terapin fokuserar ofta på att underlätta positiv förändring och personlig tillväxt. Det kan innefatta att stärka självkänsla, förbättra relationer eller hantera stress och ångest.
 6. Olika Tillvägagångssätt: Det finns olika terapeutiska tillvägagångssätt och metoder, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, humanistisk terapi och många andra. Valet av tillvägagångssätt kan bero på klientens behov och terapeutens expertis.

Terapi är ofta en process som sträcker sig över flera sessioner, och dess varaktighet kan variera beroende på individuella behov och mål. Målet med terapi är att främja välbefinnande och hjälpa människor att utvecklas på ett sätt som är meningsfullt för dem.

 

Den här miniserien har ganska omfattande texter, som ändå bara skrapar på ytan av olika tjänster som finns i vårt samhälle. Att hitta det som hjälper bäst för en individ, ett team, en grupp, ett företag en organisation är en rejäl utmaning. Hur ska man kunna navigera?

Det låter så lika och det är mycket som är lika. Vårt sätt att ”förstå” är generellt att jämföra med det vi själva redan visste eller har upplevt. Det bildar en slags – oftast omedveten mall – till vår inställning.

Exempel: Jag mötte en kvinna som ville prova SPEEDCOACHING. Jag märkte att motståndet var gigantiskt! Varför? Det visade sig att hon hade mött någon som kallade sig Coach, helt utan utbildning. Förstår hennes tvekan. Jag skulle inte heller vilja gå till en kirurg utan utbildning.

I den coaching jag erbjuder jobbar vi med djupa värden, i business, livet och tillvaron. Jag tar det på mycket stort allvar och väljer därför att ständigt fortbilda mig för att leverera det bästa. 

På bilden nedan ser du min digitala coachstudio, där jag coachar VD, ledare, chefer, entreprenörer, ägare, grundare, innovatörer och elitidrottare online.

Digital coaching ONLINE

När vi poddar står jag i samma studio som när jag tar emot SPEEDCOACHING och dit mina fantastiska kunder stiger in ONLINE! 

Ibland ses vi alltså IRL – det varierar och är alltid skräddarsytt. 

Längst ner min stolta stämpel över kvalitén i mitt arbete som gör att jag med rak rygg kan säga att jag erbjuder: 

Nyckeln till livslångt värde! 

Carin Coach 

Boka tid om du vill fråga mig om vad som skulle passa för dig, för er verksamhet!

Länk till poddavsnittet:
https://player.captivate.fm/episode/10ceef87-ecd9-4183-b6a8-8aefca7ee5bb

Länk till shownotes:
https://viktigt-p-riktigt.captivate.fm/episode/vad-coaching-inte-ar-del-2-av-2

#callcarincoach

IC F MCC
Carin Bladh

Carin Bladh

LinkedIn
Facebook
Twitter

Senaste inlägg

Extended #linkedinroadtrip goes Podcast!

#linkedinroadtrip goes podcast! Nätverkandet fortsätter online! Artikelns foto berättar lite 😉 och de 14 poddgästerna fokuserar nätverkandets kärna! Börja följa! Pågår hela sommaren v 25 – v 35. Tävling med sagolika VINSTER!
hashtag#viktigtpåriktigt hashtag#callcarincoach hashtag#martinpoddare hashtag#network

Mer info »

Vad händer i GAPET mellan NU och FRAMTIDEN? TABULA RASA!

Det spirar av vår, lusten för “Vår – skri” som Ronja Rövardotter i skogen. Utforska modet – ta sats och hoppa från nu och in i framtiden…Vi cirklar kring det här i poddavsnittet: TIPS! Läs med pennan i hand. Se vilka punkter du hittar – hur du kan dra linjer mellan dem – i gapen emellan! Vad hittar du där!?

Mer info »

Registrera dig

För Vårt Nyhetsbrev!

Liknande läsning

Extended #linkedinroadtrip goes Podcast!

#linkedinroadtrip goes podcast! Nätverkandet fortsätter online! Artikelns foto berättar lite 😉 och de 14 poddgästerna fokuserar nätverkandets kärna! Börja följa! Pågår hela sommaren v 25 – v 35. Tävling med sagolika VINSTER!
hashtag#viktigtpåriktigt hashtag#callcarincoach hashtag#martinpoddare hashtag#network

Mer info »

Vad händer i GAPET mellan NU och FRAMTIDEN? TABULA RASA!

Det spirar av vår, lusten för “Vår – skri” som Ronja Rövardotter i skogen. Utforska modet – ta sats och hoppa från nu och in i framtiden…Vi cirklar kring det här i poddavsnittet: TIPS! Läs med pennan i hand. Se vilka punkter du hittar – hur du kan dra linjer mellan dem – i gapen emellan! Vad hittar du där!?

Mer info »

Registrera dig

För Vårt Nyhetsbrev!

Pink Circle

Känns coaching lite främmande

Nyfiken?

Under 20 min hur får du känna på värdet av coaching. Du väljer själv hur specifik du vill vara och det spelar ingen roll om du ringer som privatperson eller som företrädare för en verksamhet. 

 

Bästa sättet är att uppleva!  

Testa Speedcoaching

Play Video about Näckros