Lika barn leka bäst! IDROTT…coaching …OCH …

Vart är du på väg? Har du satt ditt mål?

Att sikta på mål, delmål och må bra under tiden – är det möjligt? 

Redan här – må bra under tiden- skiljer sig min vanliga coaching och ledarskapscoaching mot Idrottscoaching.

De idrottare som jag coachar är bl a skillade i (har fallenhet för, har tränat sig i) att stå ut med allt möjligt: som t ex tråkig grundträning, smärta vid skador, smärta i tävling osv osv.

Likhet och skillnad mellan mina målgrupper… det kommer jag att prata lite om i poddavsnitt nr 5 i säsong 8, som hör till det här blogginlägget. 

Det blir för långt att skriva. Lättare för dig att lyssna på vad som :

 • förenar mina målgrupper
 • förenar innehåll i coachupplägg
 • hur du kan “provsmaka” det vi samtalar om i podden. Jag och min co-host, Martin Lindeskog.

Mina målgupper är VD, ledare, chefer, grundare, ägare, entreprenörer, innovatörer och ELITIDROTTARE.

Vad har dessa gemensamt? Just det: VILJA! Det vill utvecklas, ständigt bli bättre och upptäcka mer, lära sig mer! Många i ledande positioner i näringslivet har också en idrottslig bakgrund. Här kan just ambition och prestation bli både något som hjälper och stjälper.

Prestation, som coachämne

Hur individen kan sortera upp det där inom sig själv (vad som hjälper/stjälper), det är typiskt för sådant som vi kan arbeta med så att kraft och energi riktas på ett effektivt sätt mot målet. 

“Lika barn leka bäst”! 

Viljan att ständigt utvecklas, delar jag i min roll som Coach, med mina coachees (den som får coaching) så därav rubriken.  Samtidigt ska det spegla det kreativa, skräddarsydda och lekfulla i det coachsamarbete som jag erbjuder. Vill betona att det lekfulla är på coacheens villkor – det som passar och  känns kul!

Idrottscoaching 10 punkter

Idrottscoaching är en disciplin inom coaching som fokuserar på att stödja idrottare och idrottslag för att maximera deras prestationer och utveckling. Här är några aspekter av idrottscoaching:

 1. Prestandaoptimering: Idrottscoaching handlar om att hjälpa idrottare att nå sin fulla potential genom att förbättra tekniska färdigheter, fysisk kondition, mental styrka och taktiska strategier.

 

 1. Mental Träning: Coachen hjälper idrottaren att utveckla mentala färdigheter som självförtroende, koncentration, motivation och hantering av prestandaångest.

 

 1. Målsättning: Genom att sätta tydliga och realistiska mål hjälper idrottscoachen idrottaren att fokusera och arbeta mot specifika prestandamål.

 2. Taktik och Strategi: Coachen ger vägledning om taktik och strategier som ska användas i tävlingssituationer för att öka chanserna till framgång.

 

 1. Fysisk Träning: Idrottscoaching inkluderar ofta att skapa och övervaka träningsprogram för att förbättra idrottarens fysiska kapacitet och hälsa.

 

 1. Teamcoaching: För idrottslag fokuserar coachen på att skapa en positiv och samarbetsinriktad lagkultur, främja kommunikation och lösa eventuella konflikter inom gruppen.

 

 1. Skadehantering: Coachen bistår med att förebygga skador och hantera rehabiliteringsprocessen när skador uppstår.

 

 1. Anpassning till Individuella Behov: Varje idrottare är unik, och en idrottscoach anpassar sin metodik för att passa individuella styrkor, svagheter och behov.

 

 1. Utvärdering och Feedback: Genom kontinuerlig utvärdering och feedback hjälper coachen idrottaren att identifiera områden för förbättring och stärka de positiva aspekterna av deras prestation.

 

 1. Livskompetens: Utöver idrottsprestationer fokuserar idrottscoaching ibland på att utveckla livskompetenser som ledarskap, teamarbete och beslutsfattande, vilket är överförbart till andra aspekter av idrottarens liv.

 

 

Elitidrott coaching

vilka punkter är gemensamma för mina målgrupper!?

Nu kan du som följt min höstserie om coaching få gissa:

Vilka av de 10 punkterna sammanfaller med den coaching som jag erbjuder mina kunder VD, ledare, chefer… målgruppen som jag nämnt om ovan?

Det är lättare om du tänker “vilka ska bort”!? Som Magnus och Brasse sa i Fem myror är fler än fyra elefanter. 

Vid närmare eftertanke – och viss utveckling av betydelse och tolkning av orden- så är det noll, av de tio punkterna, som ska bort. Alla tio punkterna ska med!

Du behöver lyssna på avsnitt 5 för att greppa det. Precis som du behöver knipa en SPEEDCOACHING för att greppa kraften i professionell coaching.

Tydlig skillnad – storyn om den darrande VD:n – “Jag ger upp!”

I poddavsnittet berättar jag mer om ordet COACH och en tidig (1970-tal) koppling till idrottspsykologi med föregångaren Timothy Gallwey författare till “The inner game of tennis” (1975). Det blir lite högläsning, till Martin Poddares förtjusning, strax innan äggklockan (15 min) ringer och orden och citatet ur boken får chans att etsa sig: /…/ programmera huvudet med mentala bilder där du ser dig själv lyckas och låt det hela ske av sig själv. Folk kom snart på att hans teknik var universell. /…/

Susann Gjerde beskriver på sidan 37-39 i boken, “Coaching – Vad? Varför? Hur?” (Studentlitteratur, 2004), två klara skillnader mellan en renodlad Idrottscoach och det som i boken kallas en Organisationscoach (dit min ledarskapscoaching räknas). Nedan ett direktcitat från sidan 39.

 • Innehållsexpert: Irottscoachen definierar en mall för önskad prestation, instruerar, uppmanar till träning. ger feedback och utvärderar.
 • Processexpert: Coachen upprättar ingen mall för prestationen. Utövaren definierar själv inneållet i utvecklingen, medan coachen tillrättalägger för processen som leder till utveckling. Coachen instruerar inte och utvärderar inte, men uppmanar till träning och ger feedback. Slut citat.

EXEMPEL 

Här kan jag utveckla följande “coachen tillrättalägger för processen” med exempel: 

Coachen kommer med förslag på övningar, mentala, fysiska, trix, knep & knåp kopplade till det som den coachade vill nå till. Här kommer min unika coachstil till sin rätt. Mycket tack vare min utbildning som Specialpedagog – där olika lärstilar, sätt att lära sig bäst, sinnesbaserat mm kommer till sin rätt. 

 

ACTION

Här finns t ex inom positiv psykologi mängder med praktiska sätt att skapa motivation för att få till förflyttningen, rörelse, action om det så gäller ett beteeende, en vana eller ett sätt att tänka. 

Ibland kan det räcka med ett ord! Ett av grunduppdragen för en professionell coach är att skapa medvetenhet. Först då kan man göra en riktad förbättring i riktning mot det man vill – mot målbilden.

En vanlig fälla är att det är svårt att sätta ett mål – vilket hindrar hela starten, att ens komma igång. När folk får veta att vi startar PRECIS där de är – så lossnar det och både målbild, delmål, kraft och riktning kommer som sköna brev på posten! 

Varför ska jag lyssna på avsnitt 5?

I avsnitt 5, som är på en dryg kvart, hinner jag kommentera citaten lite. Du får en miniversion om spontana inslaget med “den darrande VD:n” i hockeybåset. Du får en munsbit av min ambition att punktera den förvirrande och ganska allmäna TV-bilden av coaching. En bild, en föreställning (som den hos den darrande VD:n) om vad coaching är, som nästan fått mig att ge upp – att försöka berätta vad professionell coaching är. 

Så här ser du syftet igen med varför den här miniserien växer fram och hur jag fortsätter att från olika vinklar och på olika sätt berätta vad professionell coaching är och vilken nytta den gör.

Instick om du är nytillkommen läsare och önskar ett sammanhang

Kanske har du redan läst eller lyssnat på delar av min serie här på senhösten och nu nära jul och snart nytt år.

Kanske blickar du framåt och funderar på vad som skulle få bästa resultatet för dig själv och din verksamhet.

Kanske är det första gången du läser en text av mig, Carin Bladh – Carin Coach. Så tänker jag alltid när jag skriver – jag har ingen aning om varifrån och när du kommer in och läser. Vilket i sig är spännande.

Tips! Är du intresserad av området? Lyssna från början i säsong 8 av min podd och läs serien av tillhörande blogginlägg för att bredda din bild av detta fantastiska utvecklingsområde! 

Och som alltid: Välkommen att ta förutsättningslös direktkontakt om du är intresserad av att pratas vid.

 ”Coaching är ett avgränsat angreppssätt där syftet är att utveckla människor på det yrkesmässiga och personliga planet relationen är en till en (eller några få). Relationen är också frivillig. Det är coachens förmåga att kunna se processen som står i fokus och angreppssättet på utmaningar är inriktat på lösningar och möjligheter – inte diagnos och råd. Coachen och utövaren riktar sin uppmärksamhet mot nutid och framtid.”

 

Citatet ovan är Susann Gjerdes definition av coaching, som hon bygger sitt resonemang kring i boken “Coaching – Vad? Varför? Hur?”

 

Boken som jag med jämna mellanrum hänvisar till i poddserien, om coaching och närliggande tjänster – säsong 8 i min poddd “Viktigt på Riktigt, by CarinCoach”. 

Coaching online och coacing iRL möten

Ibland ses mina kunder och jag IRL ute hos dem eller i lokal som jag hyr på olika ställen i Sverige.

När vi ses ONLINE kan det se ut så här … och vi kan fortsätta det viktiga arbete om vi grundlagt i de fysiska möten vi haft.

Det är lätt att plocka upp tråden när förtroendet och personkemin stämmer, vilket är A&O.

Professionell coaching är ett kreativt samarbete med unika metoder. För mig är det passion i varje centimeter av arbetet!

Du kommer att märka det om du tar chansen och bokar en kostnadsfri SPEEDCOACHING, som jag nämner om i podden! 

Digital coaching ONLINE

Ibland ses vi alltså IRL – det varierar och är alltid skräddarsytt. 

Längst ner min stolta stämpel över kvalitén i mitt arbete som gör att jag med rak rygg kan säga att jag erbjuder: 

Nyckeln till livslångt värde! 

I nästa poddavsnitt, med tillhörande bloggpost kommer jag att berätta mer om hur min professionella coaching går till… stay tuned! 

 1. Länk till poddavsnittet klicka här! 
 2. Länk till Shownotes, anteckningar, mer info – klicka här!

 

Boka tid om du vill fråga mig om vad som skulle passa för dig, för er verksamhet! 

Kostnadsfritt så klart! 

 

Carin Coach 

#callcarincoach

IC F MCC
Carin Bladh

Carin Bladh

LinkedIn
Facebook
Twitter

Senaste inlägg

Extended #linkedinroadtrip goes Podcast!

#linkedinroadtrip goes podcast! Nätverkandet fortsätter online! Artikelns foto berättar lite 😉 och de 14 poddgästerna fokuserar nätverkandets kärna! Börja följa! Pågår hela sommaren v 25 – v 35. Tävling med sagolika VINSTER!
hashtag#viktigtpåriktigt hashtag#callcarincoach hashtag#martinpoddare hashtag#network

Mer info »

Vad händer i GAPET mellan NU och FRAMTIDEN? TABULA RASA!

Det spirar av vår, lusten för “Vår – skri” som Ronja Rövardotter i skogen. Utforska modet – ta sats och hoppa från nu och in i framtiden…Vi cirklar kring det här i poddavsnittet: TIPS! Läs med pennan i hand. Se vilka punkter du hittar – hur du kan dra linjer mellan dem – i gapen emellan! Vad hittar du där!?

Mer info »

Registrera dig

För Vårt Nyhetsbrev!

Liknande läsning

Extended #linkedinroadtrip goes Podcast!

#linkedinroadtrip goes podcast! Nätverkandet fortsätter online! Artikelns foto berättar lite 😉 och de 14 poddgästerna fokuserar nätverkandets kärna! Börja följa! Pågår hela sommaren v 25 – v 35. Tävling med sagolika VINSTER!
hashtag#viktigtpåriktigt hashtag#callcarincoach hashtag#martinpoddare hashtag#network

Mer info »

Vad händer i GAPET mellan NU och FRAMTIDEN? TABULA RASA!

Det spirar av vår, lusten för “Vår – skri” som Ronja Rövardotter i skogen. Utforska modet – ta sats och hoppa från nu och in i framtiden…Vi cirklar kring det här i poddavsnittet: TIPS! Läs med pennan i hand. Se vilka punkter du hittar – hur du kan dra linjer mellan dem – i gapen emellan! Vad hittar du där!?

Mer info »

Registrera dig

För Vårt Nyhetsbrev!

Pink Circle

Känns coaching lite främmande

Nyfiken?

Under 20 min hur får du känna på värdet av coaching. Du väljer själv hur specifik du vill vara och det spelar ingen roll om du ringer som privatperson eller som företrädare för en verksamhet. 

 

Bästa sättet är att uppleva!  

Testa Speedcoaching

Play Video about Näckros