Coachande handledning – Carin Coach

I utbildningen till Specialpedagog fick jag upp ögonen för handlednings kraft och effektiva processer. Jag aktionsforskade på egen handledningsgrupp och skrev C-uppsats vid Göteborgs universitet. Min uppsats är kursmaterial vid ett av de utbildningsställen jag anlitat, www.coachwalk.se. När jag skrev uppsatsen upptäckte vi saker, både jag och respondenterna. Den fullständiga titeln är: Vad händer i handledning? – Några pedagogers upplevelser ur processen i handledning. Vad händer i handledning  Du gör mig glad när du hör av dig till mig, efter att ha läst uppsatsen.

“Vanlig” handledning är mer “lyssnande”, här får man “tömmadockor_webb sitt glas” och prata av sig. I coachande handledning får du dessutom förslag på hur du aktivt kan bidra till din/er utveckling. När du kontaktar mig så berättar jag hur jag lägger upp ett handledningsuppdrag utifrån ditt/era behov och där jag förklarar skillnaden mellan vanlig handledning och coachande handledning.

Coachande handledning erbjuder det där extra, alltså det som respondenterna upptäckte (i min C- uppsats) och saknade i “vanlig” processhandledning. De ville ha förslag på action – något mer än att bara prata av sig. I stället för att bara prata om problemen så får du alltså chansen att hitta lösningar.

 

Beställ tjänsten genom att kontakta mig direkt.

Skip to toolbar