Om Carin Coach – Carin Coach

Om Carin Coach AB

Vi sysslar med utveckling av människor, enskilt, i team, i grupp –  i olika former och möter det behov som kunden har. Expertisen är kopplad till ”hur:et”, hur saker ska genomföras i en tight modern, arbetsvardag där de så kallade mjuka värdena lätt ramlar mellan stolarna. Värdet av att våga stanna till, känna in och metodiskt arbeta steg för steg, det går att mäta i ton, miljoner SEK och lysande framsteg. Vi har bevis!

Hemligheten är ny kunskap, ökad medvetenhet och den naturliga motivation för att använda de nya redskapen, som kommer då känslan av nyttan infaller. Det mest överraskande brukar vara hur teknikerna och redskapen fungerar i så många och vitt skilda sammanhang. Det mesta ryms i begreppet kommunikation, hur vi kan utveckla vår kommunikation. Det gäller inom och mellan individer.

Passionen för utveckling, lyser ständigt igenom arbetet. Carins personliga passion har varit att nå ut till så många människor som möjligt med vad professionell coaching är och hur det kan hjälpa så många människor som möjligt att komma åt sina liv och sina yrkesliv i tid – i god tid.

Coachtrilogin, till exempel, är skriven för att människor ska kunna börja jobba med sig själva. Det är interaktiva böcker med en helhetstanke om hur vi människor kan skilja oss från djuren genom våra medvetna handlingar och skapa en bättre, mer positiv och starkare värd. Pennan, den rosa plympennan, har ett särskilt syfte – den visar att vi är människor med tanke och skrivförmåga. Möjlighet att reflektera, tänka om våra egna tankar.

Våra värderingar

Kärlek: 

Kärleken finns i varje cell hos mig och det är den du känner i mötet med mig och mitt företag. Det kan låta konstigt, men så är det, på riktigt. Kärleken till livet, det vi kan åstadkomma, göra tillsammans, lära oss av, utveckla – vi små människobarn. Har du tänkt på att ordet består av två kär – lek. Det finns mycket kär lek i mig och det bejakar jag, det roliga och lekfulla. Livet är för kort för att gå runt och vara stel, stram och “som man borde vara”. Varje dag fylls jag av kär lek och det ger mig energi att möta världen och omvärldens krav på mig. I det vackra ordet kärlek finns det för mig personliga och privata delar, och här talar jag om den stora kärleken till livet – mitt högre syfte med att finnas till. Det jag kan bidra med till flera.

 Ansvar:

Ansvar är en viktig del i coachöverenskommelsen. Generellt utgår vi från att varje individ får ta sitt vuxna ansvar. Det gäller också gränsen utåt, i arbetssituation och tillvaron som helhet. I coachmötet utforskar vi olika typer av gränser. Det kan vara ansvar i en jobbsituation, relationer, eller ett ständigt uppkopplat liv – hur kan individen ta ansvar för sorteringen i all information som strömmar genom både vardag och fest? Redskap finns för att möta och balansera det här. Det finns metoder och tekniker som går att lära sig.

Respekt: 

Respekt är ett vackert ord då det minner om eftertanke, reflektion. Alltså du stannar av och lyssnar i respekt för den du möter och för dig själv. Ordet för mig till livsåskådningar och demokratiska värderingar, där jag respekterar andras sätt att tänka och förväntar mig samma respekt tillbaka. Företaget Carin Coach AB bottnar i världssamfundets, FN´s, mänskliga rättigheter med allas lika värde, åsikts och yttrandefrihet i demokrati.

Glädje: 

Glädje är en energikälla som vi ibland tar för given. Företaget Carin Coach lockar fram glädjen i mötet med kunderna. Skrattet finns där i mungipan hela tiden och kanske är det därför den positiva energin smittar så? Att medvetet söka upp det positiva, det ljusa, skrattet och glädjen är något som följer i spåren. Liksom färgerna, fantasin och den äkta närvaron. Det bara är där.

Kontakt:

Om du gillar det som står här och vill utforska mer av hur det här kan hjälpa dig, hjälpa er i er verksamhet där ni står just nu, då rekommenderar jag dig att kontakta Carin Coach AB. Mitt i den fria och avslappnade kreativiteten vilar en glasklar struktur, trygg som berget. Vi gör en analys över var ni står, vad ni är bäst hjälpta av. Vi arbetar enligt ICF Sveriges 11 kärnkompetenser. Det är en typ av kvalitetsstämpel som motsvarar industrins ISO-stämpel, som jag brukar säga, för att hitta en slags måttstock som passar för vår specifika tjänstebransch. Vi utgår från vad ni behöver och bygger det här tillsammans, lugnt, stabilt och stadigt. Det bästa är att vi har roligt, mår bra och utvecklas under tiden!

Carin Coach AB garanterar Livslångt värde! 

Skip to toolbar