Select Page

Get In Touch

Send a Message or Schedule a Business Consultation

Jag lär mig mer och mer kring hur jag tar mig igenom ”snåriga situationer”/…/ når målen på ett bättre sätt, jag stressar inte utan fokuserar och har ett bättre lugn. Jag ser mig om kring på ett bättre sätt. Tar in omgivningen som då oftast hjälper mig och förenklar.
Verktygslåda som förgyller och förenklar livet /…/ använder i vardag och yrket. Prioritera mig själv mer. Inte på bekostnad av andra men som lyfter mitt eget mående. Tex att försöka njuta mer i olika situationer och vara mer närvarande. Hantera pressade situationer. Vid våra coachmöten testar vi ofta övningar som utmanar. Det känner jag påverkar mig positivt inför tuffa situationer då jag måste behålla fokus och vara kvick i tanken.”

Om Carin Coach: ”Energi. Jag är väldigt imponerad av hennes teknik att lyckas hålla nivåerna uppe samt använda rätt verktyg vid rätt situationer och tack vare det prestera på hög nivå och samtidigt njuta av det till fullo.” 

-Lars Bergholm VD, Bergholm Försäljning AB