Engagerad, initiativrik och ansvarstagande personal skapar skön stämning på jobbet. Kunderna får känslan: Här finns välutbildad personal!
Hur hitta den effektiva ledarstilen som passar i en förändrad och digital arbetsvardag med högt tempo? Metoden bygger på verktyg som kan återanvändas och förfinas – effekten är positiva resultat i siffror (lönsamhet), frisknärvaro och kontinuerlig utveckling på arbetsplatsen.

Fokus på coachingen ligger i den personliga utvecklingen, kommunikation hos såväl medarbetare som ledare/chef, individens ansvar och tydliga målbilder. Resultatet märks i fungerande samarbete där problemlösning är naturligt och där verksamheten når sina mål med råge. Vi arbetar med verkligheten, i verkligheten. Två saker behövs: Vilja och kontakt med #Carin Coach, vars signum är: Göra det komplicerade lätt och kostnadseffektivt genom att nå kärnan direkt. Boka Direkt!

Läs mer här vilken inriktning du kan välja på chefscoachingen!

Läs mer om GRÖNT KORT – utbildning i coachande förhållningssätt för team.

Läs mer om Coachande handledning för ledare här!

Läs mer om effektiva Workshops på arbetsplatser här!

Välkommen!